Google AdSense十週年品牌形象

rologo

google-adsense10years

 

AdSense是Google公司面向網站站長的廣告服務,於2003年6月18日發布了初始版本。今年是AdSense服務誕生10週年,Google為其設計了十週年品牌形象

 

google-adsense-10

 

google-adsense10-0

google-adsense10-01google-adsense10-02 (1)google-adsense10-03google-adsense10-04 (1)google-adsense10-05 (1)

 

轉載自標誌共和國Rologo.com
 

 


 

Share This Article
By rologo
Rologo 标志共和国(www.rologo.com)建立于2007年,旨在为广大的Logo爱好者,设计师和品牌关注者提供一个信息获取和交流平台。网站正由原先专注于报道Logo新闻和相关资讯的博客转向为更全面的Logo设计综合网站。
Leave a comment