BRANDinLABS品牌癮網站是由Labsology法博思品牌顧問公司所經營維護

Gucci 在意大利佛罗伦斯打造了一座古典花园

Written by

位于意大利佛罗伦斯的 Gucci Garden 已正式开幕并对外开放。这座Gucci 花园改造于14 世纪建筑Palazzo della Mercanzia 宫殿,这里不仅有艺术展览空间、Gucci 精品店,展示著专门设计的独家产品,还有米其林三星Gucci 餐厅、小型电影院等空间。

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
文章标签:
·
文章分類:
品牌创新 · 品牌行销

Leave a Comment